Tere tulemast Narva geomõõdistuste infosüsteemi!

 

Narva geomõõdistuste infosüsteem Geoarhiiv on geodeetiliste mõõdistuste andmekogu. Geoarhiivis toimub Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine.

 

Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ning Narva Linnavalitsuse struktuuriüksused. Andmekogu vastutav töötleja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Geodeesia ja maakorralduse osakond.

 

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida.
Autentimata kasutajal on võimalik vaadata registreeritud mõõdistustööde üld- ning asukohainfot.

 

Geodeetilisi töid tegev ettevõte tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt logib geoarhiivi esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR), kehtiv ehitusuuringute registreering. Kui ettevõte on juba olemas, siis toimub ainult andmete kontroll ja uuesti seda ei lisata. Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Ettevõtetele/ametnikutele mõeldud kasutusjuhendi saab alla laadida autenditud kasutaja.

 

 

 

Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöörduge Geoarhiivi kasutajatoe poole elektronposti aadressil geoarhiiv@narva.ee.