Tere tulemast Narva geomõõdistuste infosüsteemi!

 

Narva geomõõdistuste infosüsteem Geoarhiiv on geodeetiliste mõõdistuste andmekogu. Geoarhiivis toimub Narva linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine.

 

Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ning Narva Linnavalitsuse struktuuriüksused. Andmekogu vastutav töötleja on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti Geodeesia ja maakorralduse osakond.

 

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida.
Autentimata kasutajal on võimalik vaadata registreeritud mõõdistustööde üld- ning asukohainfot.

 

Geodeetilisi töid tegev ettevõte tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt logib geoarhiivi esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR), kehtiv ehitusuuringute registreering. Kui ettevõte on juba olemas, siis toimub ainult andmete kontroll ja uuesti seda ei lisata. Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Narva linna mõõdistuskord, MTM määrus nr 34
Muud õiguslikud alused

 

Ettevõtetele/ametnikutele mõeldud kasutusjuhendi saab alla laadida autenditud kasutaja.

 

Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöörduge Geoarhiivi kasutajatoe poole elektronposti aadressil geoarhiiv@narva.ee.


Uudised

Seoses hiljutiste muudatustega Maa-ameti piiride väljastamisel on lisaks MTM määruses nr 34 §21(3) Katastriüksuse kujutamine plaanil kirjeldatud värvidele lubatud MKM automaatkontrolleris geodeetiliste alusplaanide kontrollis piire kujutada ka kihijärgse pruuni värviga nr 32.